edycja 2018

WORKSHOP

W ramach Art Moves Workshop odbyły się warsztaty bilbordowe z młodzieżą gimnazjalną oraz akcja artystyczna pt. „Kierować własnym życiem”. W warsztatach przygotowanych przez Galerię Rusz uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Młodzież wraz z artystami obejrzała festiwalową wystawę. Następnie, w trakcie warsztatów, przygotowała własne odpowiedzi na pytanie: „Co twoim zdaniem znaczy kierować własnym życiem?” i zapisała je na figurze ogromnej dłoni usytuowanej przed bilbordem na Pl. Rapackiego. Młodzież uznała, że kierować własnym życiem to znaczy: iść własną drogą, dążyć do obranych celów, nie patrzeć na innych, myśleć samodzielnie, dokonywać własnych, przemyślanych wyborów.

Akcja artystyczna odbyła się w dzień otwarcia Festiwalu Art Moves. Odbiorcy mogli zapisywać swoje odpowiedzi na pytanie: „Co twoim zdaniem znaczy kierować własnym życiem?”. Uczestnicy otwarcia aktywnie włączyli się w akcję i na figurze ogromnej dłoni pojawiło się wiele ciekawych i inspirujących odpowiedzi, np.: być samoświadomym, wolność wypowiadania się, być sobą, podejmować przemyślane decyzje.