edycja 2015

Art Moves 2015
8 Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach
1.09 -7.10.2015 Toruń

Sztuka w przestrzeni publicznej to niezbędny komponent nowoczesnego miasta – w każdym znaczącym, europejskim czy polskim mieście: Londynie, Berlinie, Warszawie, Krakowie czy Gdańsku – funkcjonuje projekt, poświęcony sztuce publicznej, prezentujący dzieła artystów w przestrzeni miasta. Międzynarodowy Festiwal Art Moves już od 8 lat prezentuje dzieła sztuki w przestrzeni Torunia. Festiwal zamienia przestrzeń miasta w ogromną galerię sztuki, gdzie obok debiutantów można oglądać prace artystów o międzynarodowym uznaniu. Sztuka wychodzi w przestrzeń miasta – prace artystów mówią bezpośrednio do odbiorcy. Jest to ogromnie ważne, ponieważ niewielki procent Polaków uczęszcza do tradycyjnych galerii i muzeów. W ramach festiwalu w przestrzeni Torunia prezentowane są prace artystów z całego świata, poruszające ważne, aktualne tematy. W tym roku na nośnikach, które zwykle wykorzystywane są do prezentacji reklam: bilbordach, citylightach i ekranach LED zaprezentowane zostały dzieła, odnoszące się do tematu przewodniego całej imprezy: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze?
Jednym z głównych elementów festiwalu jest corocznie organizowany, międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę bilbordową. Do wystawy konkursowej wybierane są najciekawsze prace, nadesłane przez utalentowanych artystów z całego świata. Prace te są twórczą wypowiedzią artystyczną na temat festiwalowego hasła. Tematy corocznych edycji festiwalu wybierane są w taki sposób, by korespondowały z procesami i zjawiskami społecznymi kształtującymi współczesny, globalny świat. Wyrastają one z głębokiej refleksji o podłożu socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i są wyrazem troski o kształt rzeczywistości, w jakiej żyjemy.
W tym roku artyści zostali zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze? Na tegoroczny konkurs wpłynęło w sumie 1017 prac, nadesłanych przez 587 artystów z 53 krajów świata. Otrzymaliśmy prace z Bośni i Hercegowiny, Gwatemali, Ghany, Macedonii, Pakistanu, Rumunii, Estonii, Izraela i wielu innych. Ogromne zainteresowanie artystów z całego świata konkursem, wskazuje na wielki potencjał, jaki tkwi w idei imprezy oraz w przestrzeni publicznej – miejscu, które służy tu pogłębionej refleksji i komunikacji społecznej.

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Co ma wartość we współczesnym świecie? Co nadaje sens ludzkiej egzystencji – wartości czy pieniądze? Czy miłość, wolność, prawdę, piękno da się przeliczyć na pieniądze? Czy pieniądze są celem, czy środkiem do celu? Po co nam pieniądze, jeśli to one, a nie my zaczynają dominować i rządzić we współczesnym świecie? Czy świat, którego przewodnią zasadą jest maksymalizacja zysków jest w stanie przetrwać? A jeśli nawet, to czy na tym świecie będą żyli ludzie – istoty myślące i czujące? Czy moglibyśmy zacząć traktować pieniądze jako narzędzie, które pomaga ludzkości w rozwoju, a nie jako nadrzędną wartość, organizującą współczesną rzeczywistość? Jak chcielibyśmy, by wyglądał współczesny świat, zorganizowany na lepszych, sensowniejszych zasadach? Jakie cele i wartości powinniśmy wcielać w życie, by ludzkość nie zginęła pod naporem społecznych nierówności, nacjonalizmów i etniczno-religijnych waśni?

Jury w składzie:
Christine Wong Yap / artystka / Nowy York, USA
Christian L. Frock / kuratorka, pisarka, edukatorka / San Francisco Bay Area, USA
Małgorzata Augustyniak / historyk sztuki, wiceprezes zarządu AMS SA / Warszawa
Rafał Góralski / artysta, kurator, dyrektor Festiwalu Art Moves / Toruń
wyróżniło 10 prac, które zostały pokazane na bilbordach, usytuowanych na Pl. Rapackiego w Toruniu. Jury za najbardziej interesującą pracę uznało projekt Lexa Drewinskiego z Niemiec.
Praca Lexa Drewinskiego została zaprezentowana również na 5 bilbordach w Warszawie.

Pytanie Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze? zadaliśmy także artystom, których prace zostaną zaprezentowane w pokazie głównym – na citylightach i ekranach LED.

Tegoroczną edycję festiwalu zadedykowaliśmy Susan O’Malley – amerykańskiej artystce i kuratorce z Kalifornii, która tragicznie zmarła w lutym tego roku. Susan brała udział w Festiwalu Art Moves w 2012, dwukrotnie była jurorem Konkursu Sztuki na Bilbordach, zawsze wnosiła swój optymizm, siłę i profesjonalizm. W ramach festiwalu zaprezentowaliśmy 2 prace Susan z cyklu „Inspirujące plakaty” na citylightach.

Nie tylko artyści mierzyli się z festiwalowym hasłem – o to, co ma wartość, zapytaliśmy również patrona honorowego festiwalu – Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego: „Bogaty jest nie ten, kto dużo ma, ale ten, kto dużo daje – podpisuję się pod tą maksymą, bo uważam, że nie wszystko, co w życiu ważne, da się przeliczyć na pieniądze. Największą wartością są RODZINA, MIŁOŚĆ i PRZYJAŹŃ, bo to one dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, bez którego trudno szczęśliwie żyć”.

Do tworzenia mogli włączyć się również nasi widzowie – w ramach Art Moves Workshop odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz pojawił się specjalny, interaktywny bilbord, na którym odbiorcy mogli zapisywać własne odpowiedzi na pytanie, co ma dla nich wartość.

W ramach tegorocznej edycji festiwalu pokazaliśmy prace 18 artystów z 8 państw:
Lex Drewinski / Niemcy / Polska
Aleksandra Leszczyńska / Polska
Lucy Pisanava / Kanada
Adam Kurłowicz / Polska
Patrick Baumann / Szwajcaria
Alicia Medeiros / Portugalia
Magdalena Bogacka / Polska
Anita Jaźwiec / Polska
Marek Tobolewski, Iga Starowiejska / Polska
Desha Nujsongsinn / Niemcy
Susan O’Malley / USA
Joanna Górska (Galeria Rusz) / Polska
Rafał Góralski (Galeria Rusz) / Polska
Jerzy Kosałka / Polska
Adam Niklewicz / USA
Monica Fraile Morisson / Francja
Mariusz Waras / Polska

Program festiwalu:
01.09 – 30.09 – ekspozycja prac artystów na citylightach, umieszczonych na przystankach MZK (całe miasto)
01.09 – 30.09 – ekspozycja prac artystów na ekranach LED (ul. Czerwona Droga / Cinema City, ul. Lelewela 33 / Galeria Wnętrz AMC, Skrzyżowanie ul. Łódzkiej i ul. Hallera, ul. Żółkiewskiego 15 / Galeria Copernicus)
01.09 – 30.09 – ekspozycja pracy Lexa Drewinskiego na bilbordach (Warszawa, różne punkty miasta)
03.09 – 07.10 – ekspozycja prac artystów na bilbordach (Pl. Rapackiego, ul. Chopina, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 / CSW)
03.09 – 09.09 – Art Moves Workshop / warsztaty dla dzieci i młodzieży / interaktywny bilbord dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Pl. Rapackiego, Bulwar Sztuki przy CSW Znaki Czasu)
04.09 godz. 12 – Otwarcie festiwalu (Pl. Rapackiego)
04.09 godz. 12-13 – Akcja artystyczna Galerii Rusz (Pl. Rapackiego)

Honorowy patronat nad Festiwalem Art Moves objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Festiwal jest dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń.

Prace festiwalowe na Pl. Rapackiego i ul. Chopina prezentowane były na nośnikach AMS SA.

Partnerzy: STGU

Patroni medialni: AMS SA, aktualnekonkursy.pl, TV Toruń, Polskie Radio Pik, TVP Bydgoszcz, Arteon, marketingprzykawie.pl, kampaniespołeczne.pl, Kulturalny Toruń, SpodKopca.pl, PokaPoka